7 maart 2017

Crowd Science en Risico Analyse cursus – een 2-daagse opleiding.

Tijdens de training Crowd Science en Risico Analyse behandelen we hoe risico’s te herkennen zijn, en wat het gedrag is van mensen in (grote) groepen, onder normale en bijzondere omstandigheden (noodsituatie).

Aan de hand van de risico’s en het gedrag kunnen we bepalen wat de beste oplossingen zijn om hen veilig te laten verblijven en verplaatsen op locaties waar grote groepen mensen aanwezig zijn.

We gaan berekenen wat de maximale capaciteit is voor een locatie, waarbij er rekening gehouden wordt met ontruimingsroute en ontruimingstijden. Ook leren we hoe we omgaan met de inloop en uitstroomwaarden in tijd en aantallen.  Met deze waarden is het eenvoudig te berekenen wat een veilige capaciteit is en of de ontruiming goed kan verlopen. Bij het vaststelling maken we onder andere gebruik van de Europese norm NEN-EN 13.200 (Toeschouwersaccomodaties) en het Handboek Veiligheid Evenementen. Verder kijken we naar aankomst en vertrek bij de locatie en kunnen we bepalen welke invloed deze hebben op de verschillende omstandigheden.

Doel van de cursus

De cursisten bekend te maken met zowel het gedrag van individuen binnen een massa als de mensenmassa’s in het geheel. Het aanreiken van methodes om meer inzicht te krijgen in het modelleren van publieksgedrag en het verkrijgen van een werkwijze om de publieksveiligheid te verhogen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer;

  • Publieks Risico Analyse – het herkennen van gevaarlijke situaties.
  • Publieksgedrag en bewegingen bij ingewikkelde situaties begrijpen, onder de normale omstandigheden en noodsituaties.
  • Het herkennen en modelleren van de verschillende fases van een evenement (Aankomst, Instroom, Circulatie, Uitstroom en Vertrek) en beïnvloedende factoren (Design, Information en Management).
  • Risico-inventarisaties opstellen voor alle locaties waar mensenmassa’s zich verzamelen en verplaatsen (plannen, ontwerpen, managen).
  • Adviseren over het managen van publieksbewegingen/-stromingen voor verschillende soorten evenementenlocaties.
  • Aangeven en uitleggen aan andere waar de risico’s liggen voor de publieksveiligheid.

Voor wie bestemd

Deze training is bedoeld voor event managers, productieleiders, technische producent en veiligheidscoördinatoren.

Prijzen

Open inschrijving             vanaf 10 personen                                               per cursist            €    545,- ex btw

 

In company training       vanaf 6 personen                                                                                     € 3.000,- ex btw

 

Crowd Science
Crowd Science