Nationale Opera en Ballet

Voor de Veiligheidspiramide uit Ermelo, heb ik een ontruimingsoefening van het Nationale Opera en Ballet als waarnemer mogen bijwonen. En samen met de andere waarnemers onze bevinden gedeeld met het veiligheidsteam van het Nationale Opera en ballet. Zij kunnen hiermee hun plannen aanscherpen en verbeteren.

Het is mooi om te zien dat een organisatie als het nationale Opera en Ballet haar taak als verantwoordelijke voor veiligheid van personeel en gasten zo serieus neemt.

We hebben voor het Nationale Ballet en Opera ook een risico analyse mogen maken, waarbij we de huidige regelgeving, wetgeving, kennis en techniek hebben vergeleken met de bestaande plannen. Hier is een plan van aanpak uit voort gekomen waar het veiligheidsteam van het Nationale Opera en Ballet de komende jaren weer up-to-date is.