Interstage BV

Voor Interstage hebben we een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport mogen opstellen samen met een plan van aanpak en een Taak Risico Analyse.

Hierdoor is het Interstage duidelijk waar ze staan qua arbo-veiligheid en werkmethoden. De nieuwe normen, regels en wetgeving zijn naast de oude werkmethodes gelegd en de werkwijzen aangepast.

Het is voor het personeel en haar klanten van belang dat zijn weten hoe een opdrachtnemer omgaat met de veiligheid.

 

Een taak risico analyse geeft ook duidelijkheid over welke risico’s het bouwen van een podium met zich meebrengt op een evenement. De TRA geeft duidelijk aan wat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (moeten) doen aan veiligheid.